Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Klimconstructie (gebouw)
▷ Helling (gebouw)
Beschrijving

Concept: Helling (gebouw)

URI: es:OWLClass_251000

type: owl:Class

Namen

Ramp (building)

Helling (gebouw)

Commentaar

A Ramp is a climbing structure consisting of a inclined plane.

Een Helling is een klimconstructie bestaande uit een hellend vlak.

Supertypen

▲ Klimconstructie (gebouw)

Eigenschappen

     [heeft aggregatietoestand: Klimmen]

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik