Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Deurpaneel
▷ Flexibel deurpaneel
Beschrijving

Concept: Flexibel deurpaneel

URI: es:OWLClass_258000

type: owl:Class

Namen

Flexible door panel

Flexibel deurpaneel

Supertypen

▲ Deurpaneel

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurpaneelelement]

     [element van: Deur]

Gebruik