Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Kozijnelement
Beschrijving

Concept: Kozijnelement

URI: es:OWLClass_259000

type: owl:Class

Namen

Frame element (door/window)

Kozijnelement

Commentaar

A Frame element (door/window) is an element of a frame (door/window).

Een Kozijnelement is een element van een kozijn.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Kozijn

Gebruik

     Kozijn