Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Luchtbehandelingssysteem (gebouwruimte)
▷ Luchtverwarmingssyteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Luchtverwarmingssyteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_264000

type: owl:Class

Namen

Air heating system (building space)

Luchtverwarmingssyteem (gebouwruimte)

Commentaar

An Air heating system is a system with an air temperature manipulation function.

Een Luchtverwarmingssysteem is een systeem met een luchttemperatuurmanipulatiefunctie.

Supertypen

▲ Luchtbehandelingssysteem (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Luchtbehandelingsfunctie]

     heeft functie: Luchttemperatuurmanipulatie

     [heeft element: Element]

Gebruik