Beschrijving

Concept: Draagwand (gebouw)

URI: es:OWLClass_277000

type: owl:Class

Namen

Load bearing wall (building)

Draagwand (gebouw)

Commentaar

A Load bearing wall is a wall with a support function.

Een Draagwand is een wand met een ondersteuningsfunctie.

Supertypen

▲ Gebouwdraagconstructie

▲ Gebouwskeletelement

▲ Wand (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Ondersteuningsfunctie

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik