Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Prestatie
▷ Geluidsisolatie
Beschrijving

Concept: Geluidsisolatie

URI: es:OWLClass_280000

type: owl:Class

Namen

Sound insulation

Sound resistance

Geluidsisolatie

Geluidwerendheid

Commentaar

Sound insulation is the performance of a sound insulation function.

Geluidsisolatie is de prestatie van een geluidweringsfunctie.

Supertypen

▲ Prestatie

Eigenschappen

     prestatie van: Geluidwering

     [prestatie van: Functie]

Gebruik

     Afsluitfunctie

     Geluidwering