Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Schuifdeur
▷ In het vlak schuivende schuifdeur
Beschrijving

Concept: In het vlak schuivende schuifdeur

URI: es:OWLClass_288000

type: owl:Class

Namen

Single plane sliding door

In het vlak schuivende schuifdeur

Supertypen

▲ Schuifdeur

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik