Beschrijving

Concept: Materiaalprestatie

URI: es:OWLClass_289000

type: owl:Class

Namen

Material performance

Materiaalprestatie

Commentaar

Material performance is the performance of a material.

Materiaalprestatie is de prestatie van een materiaal.

Supertypen

▲ Prestatie

Eigenschappen

     [prestatie van: Functie]

Gebruik

     Binnendeur (gebouw)

     Buitendeur (gebouw)

     Deur

     Deur (dierendoorgang)

     Deur (goederendoorgang)

     Deur (personendoorgang)

     Deur (scheepsdoorgang)

     Deur (vliegtuigdoorgang)

     Deur (voertuigdoorgang)

     Fysieke wering

     Hefdeur

     Kanteldeur

     Loopdeur

     Schuifdeur

     Taatsdeur

     Zwenkdeur