Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Afvoersysteem
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▷ Afvalafvoersysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Afvalafvoersysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_294000

type: owl:Class

Namen

Waste discharge system (building space)

Afvalafvoersysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Waste discharge system is a system with a waste discharge function.

Een Afvalafvoersysteem is een systeem met een afvalafvoerfunctie.

Supertypen

▲ Afvoersysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Afvalafvoerfunctie

     [heeft functie: Afvoerfunctie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik