Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Grensvlak (gebouwruimte)
▷ Wandvlak (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Wandvlak (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_298000

type: owl:Class

Namen

Wall plane (building space)

Wandvlak (gebouwruimte)

Commentaar

A Wall plane forms the boundary between a building space and a wall.

Een Wandvlak vormt de begrenzing tussen een gebouwruimte en een wand.

Supertypen

▲ Grensvlak (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [begrenst: Begrensde ruimte]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik