Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Liftdeur

URI: es:OWLClass_319000

type: owl:Class

Namen

Elevator door

Liftdeur

Supertypen

▲ Binnendeur (gebouw)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik