Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Hardheid

URI: es:OWLClass_321000

type: owl:Class

Namen

Hardness

Hardheid

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Hardness

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardheid

Supertypen

▲ Materiaalprestatie

Eigenschappen

     [prestatie van: Functie]

Gebruik