Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Ruimtetoegang (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_329000

type: owl:Class

Namen

Space access (building space)

Ruimtetoegang (gebouwruimte)

Commentaar

A Space access is an element of a bounded space with an access function.

Een Ruimtetoegang is een element van een begrensde ruimte met een toegangsfunctie.

Supertypen

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Toegangssysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Doorgangscontrolefunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     heeft functie: Doorgangverlening

     [heeft element: Element]

     heeft element: Opening

Gebruik