Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Productieproces

URI: es:OWLClass_341000

type: owl:Class

Namen

Production process

Productieproces

Commentaar

A Production process is a process that delivers, modifies or demolishes a product.

Een Productieproces is een proces dat een product voortbrengt, verandert of vernietigt.

Supertypen

▲ Proces

Eigenschappen

     [heeft element: Activiteit]

Gebruik

     Productiefunctie