Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Mechanisch transportsysteem

URI: es:OWLClass_346000

type: owl:Class

Namen

Mechanical transportation system

Mechanisch transportsysteem

Commentaar

A Mechanical transportation system is an engineering system with a transportation function.

Een Mechanisch transport systeem is een technisch systeem met een tranportfunctie.

Supertypen

▲ Transportsysteem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik