Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Communicatiesysteem

URI: es:OWLClass_350000

type: owl:Class

Namen

Communication system

Communicatiesysteem

Commentaar

A Communication system is a system with a communication function.

Een Communicatiesysteem is een systeem met een communicatiefunctie.

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Communicatiefunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik

     Communicatie-element

     Meldelement

     Meldelement naderingsmeldsysteem