Beschrijving

Concept: Bewegen

URI: es:OWLClass_352000

type: owl:Class

Namen

Moving

Bewegen

Commentaar

Moving is relocating.

Bewegen is verplaatsen.

Supertypen

▲ Activiteit

Eigenschappen

     heeft geometrie: Traject

Gebruik

     Beweegsysteem

     Deurbeweegsysteem

     Deurhefsysteem

     Deurkantelsysteem

     Deurschuifsysteem

     Deurtaatssysteem

     Deurverplaatsingssysteem

     Deurzwenksysteem

     Verplaatsingssysteem