Beschrijving

Concept: Verlichtingssysteem

URI: es:OWLClass_354000

type: owl:Class

Namen

Lighting system

Verlichtingssysteem

Commentaar

A Lighting system is a system with an lighting function.

Een Verlichtingssysteem is een systeem met een verlichtingsfunctie.

Supertypen

▲ Technisch systeem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Verlichtingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik