Beschrijving

Concept: Toevoerfunctie

URI: es:OWLClass_363000

type: owl:Class

Namen

Supply function

Toevoerfunctie

Commentaar

Supplying is supplying materials or energy.

Toevoeren is het toeleveren van materiaal of energie.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Brandstoftoevoersysteem (gebouwruimte)

     Elektriciteitstoevoersysteem (gebouwruimte)

     Toevoersysteem

     Watertoevoersysteem (gebouwruimte)