Beschrijving

Concept: Vloer (gebouw)

URI: es:OWLClass_364000

type: owl:Class

Namen

Floor (building)

Vloer (gebouw)

Commentaar

A Floor is a building separation structure that separates building spaces from underneath spaces or underneath building environment.

Een Vloer is een gebouwscheidingsconstructie die gebouwruimten scheidt van ondergelegen ruimten of de ondergelegen omgeving van een gebouw.

Supertypen

▲ Gebouwscheidingsconstructie

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Vloervlak (gebouwruimte)

     [element van: Gebouw]

Gebruik