Beschrijving

Concept: Leuning (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_365000

type: owl:Class

Namen

Handrail (building space)

Leuning (gebouwruimte)

Commentaar

A Handrail is a safety construction supporting persons while walking.

Een Leuning is een veiligheidsconstructie die personen ondersteunt bij het lopen.

Supertypen

▲ Beveiligingsconstructie (gebouw)

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Valbeveiligingsfunctie

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik