Beschrijving

Concept: Geometrie

URI: es:OWLClass_372000

type: owl:Class

Namen

Geometry

Geometrie

Commentaar

Geometry is a mathematical system concerned about size and relative position of shapes.

Geometrie is een wiskundig systeem dat zich bezig houdt met de afmetingen en de positionering van vormen.

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Geometry

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meetkunde

Supertypen

▲ Wiskundig systeem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik

     Begrensde ruimte

     Binnendeur (gebouw)

     Buitendeur (gebouw)

     Deur

     Deur (dierendoorgang)

     Deur (goederendoorgang)

     Deur (personendoorgang)

     Deur (scheepsdoorgang)

     Deur (vliegtuigdoorgang)

     Deur (voertuigdoorgang)

     Grensvlak (gebouw)

     Grensvlak (gebouwruimte)

     Hefdeur

     Kanteldeur

     Loopdeur

     Plafondvlak (gebouwruimte)

     Ruimtebegrenzingsvlak

     Schuifdeur

     Taatsdeur

     Vloervlak (gebouwruimte)

     Wandvlak (gebouwruimte)

     Zwenkdeur