Beschrijving

Concept: Ruimtebegrenzingssysteem

URI: es:OWLClass_376000

type: owl:Class

Namen

Space bounding system

Ruimtebegrenzingssysteem

Commentaar

A Space bounding system is a system with a space bounding function.

Een Ruimtebegrenzingssysteem is een systeem met een ruimtebegrenzingsfunctie.

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     begrenst: Begrensde ruimte

     heeft locatie: Locatie

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik