Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Hefdeur
▷ In het vlak schuivende hefdeur
Beschrijving

Concept: In het vlak schuivende hefdeur

URI: es:OWLClass_386000

type: owl:Class

Namen

Single plane sliding overhead door

In het vlak schuivende hefdeur

Supertypen

▲ Hefdeur

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik