Beschrijving

Concept: Deur

URI: es:OWLClass_389000

type: owl:Class

Namen

Door

Deur

Commentaar

A Door is a passage with an occlusion function by means of a movable panel.

Een Deur is een doorgang met een afsluitfunctie in de vorm van een beweegbaar paneel.

Supertypen

▲ Afsluitconstructie

▲ Doorgang

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     heeft geometrie: Geometrie

     heeft prestatie: Materiaalprestatie

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Afsluitfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     heeft element: Deurelement

     [heeft element: Opening]

Gebruik

     Deuraandrijfsysteem

     Deurafdichtingssysteem

     Deurautomaat

     Deurbedieningssysteem

     Deurbedieningssysteem (handmatig)

     Deurbedieningssysteem (mechanisch)

     Deurbevestigingssysteem

     Deurbeweegsysteem

     Deurelement

     Deurhefsysteem

     Deurkantelsysteem

     Deurpaneel

     Deurschuifsysteem

     Deurtaatssysteem

     Deurtoebehoren

     Deurvergrendelingssysteem

     Deurverplaatsingssysteem

     Deurzwenksysteem

     Flexibel deurpaneel

     Gesegmenteerd deurpaneel

     Kozijn

     Loopdeur

     Star deurpaneel