Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Productie-activiteit

URI: es:OWLClass_390000

type: owl:Class

Namen

Production activity

Productie-activiteit

Commentaar

Production activity is activity that yields a product.

Productie-activiteit is activiteit die leidt tot een product.

Supertypen

▲ Activiteit

Eigenschappen

Gebruik