Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Element
▷ Tochtweringselement
Beschrijving

Concept: Tochtweringselement

URI: es:OWLClass_393000

type: owl:Class

Namen

Draft exclusion element

Tochtweringselement

Commentaar

A Draft exclusion element is an element of a draft exclusion system.

Een Tochtweringselement is een element van een tochtweringssysteem.

Supertypen

▲ Element

Eigenschappen

     element van: Tochtweringssysteem

Gebruik

     Deurafdichtingssysteem

     Tochtweringssysteem