Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Beveiligingssysteem
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▷ Toegangscontrolesysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Toegangscontrolesysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_394000

type: owl:Class

Namen

Access control system (building space)

Toegangscontrolesysteem (gebouwruimte)

Commentaar

An Access control system is a system with an access control function.

Een Toegangscontrolesysteem is een systeem met een toegangscontrolefunctie.

Supertypen

▲ Beveiligingssysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     heeft functie: Toegangscontrolefunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik