Beschrijving

Concept: Afsluitconstructie (gebouw)

URI: es:OWLClass_400000

type: owl:Class

Namen

Occlusion structure (building)

Afsluitconstructie (gebouw)

Commentaar

An Occlusion structure (building) is an occlusion structure in a building.

Een Afsluitconstructie (gebouw) is een afsluitconstructie in een gebouw.

Supertypen

▲ Afsluitconstructie

▲ Gebouwelement

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Afsluitfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik