Beschrijving

Concept: Taatsdeur

URI: es:OWLClass_413000

type: owl:Class

Namen

Pivoting door

Taatsdeur

Supertypen

▲ Deur

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [heeft prestatie: Materiaalprestatie]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Afsluitfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurelement]

     heeft element: Deurtaatssysteem

     [heeft element: Opening]

Gebruik