Beschrijving

Concept: Binnendeur (gebouw)

URI: es:OWLClass_416000

type: owl:Class

Namen

Internal door (building)

Binnendeur (gebouw)

Commentaar

An Internal door (building) is door between spaces in a building.

Een Binnendeur (gebouw) is een deur tussen ruimten in een gebouw.

Supertypen

▲ Deur

▲ Doorgang (gebouw)

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [heeft prestatie: Materiaalprestatie]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Afsluitfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurelement]

     [heeft element: Opening]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik