Beschrijving

Concept: Beveiligingssysteem

URI: es:OWLClass_417000

type: owl:Class

Namen

Protection system

Beveiligingssysteem

Commentaar

A Protection system is a system with a protection function.

Een Beveiligingssysteem is een systeem met een beveiligingsfunctie.

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Beveiligingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik