Beschrijving

Concept: Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))

URI: es:OWLClass_420000

type: owl:Class

Namen

Mechanical transportation system (building (space)

Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))

Commentaar

A Mechanical transportation system (building (space)) is a mechanical transportation system in a building (space).

Een Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte)) is een mechanisch transportsysteem in een gebouw(ruimte).

Supertypen

▲ Gebouwelement

▲ Mechanisch transportsysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Verbindingsconstructie (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik