Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))
▷ Buistransportsysteem (gebouw(ruimte))
Beschrijving

Concept: Buistransportsysteem (gebouw(ruimte))

URI: es:OWLClass_429000

type: owl:Class

Namen

Pneumatic dispatch system (building (space))

Buistransportsysteem (gebouw(ruimte))

Commentaar

A Pneumatic dispatch system is a mechanical transportation system that pneumatically transports objects, packed in capsules, in tubes.

Een Buistransportsysteem is een mechanisch transportsysteem dat objecten, verpakt in capsules pneumatisch transporteert in buizen.

Supertypen

▲ Mechanisch transportsysteem (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik