Beschrijving

Concept: Doorgang (gebouw)

URI: es:OWLClass_439000

type: owl:Class

Namen

Passage (building)

Doorgang (gebouw)

Commentaar

A Passage (building) is a passage in a building.

Een Doorgang (gebouw) is een doorgang in een gebouw.

Supertypen

▲ Bouwconstructie-element

▲ Doorgang

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Doorgangverlening]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Opening]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik