Beschrijving

Concept: Prestatie

URI: es:OWLClass_475000

type: owl:Class

Namen

Performance

Prestatie

Commentaar

Performance is measurable behavior.

Prestatie is meetbaar gedrag.

Supertypen

▲ Gedrag

Eigenschappen

     prestatie van: Functie

Gebruik