Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▲ Toevoersysteem
▷ Brandstoftoevoersysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Brandstoftoevoersysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_476000

type: owl:Class

Namen

Fuel supply system (building space)

Brandstoftoevoersysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Fuel supply system is a system with a fuel supply function.

Een Brandstoftoevoersysteem is een systeem met een brandstoftoevoerfunctie.

Supertypen

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Toevoersysteem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Brandstoftoevoerfunctie

     [heeft functie: Toevoerfunctie]

     [heeft functie: Transportfunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik