Beschrijving

Concept: Klimconstructie (gebouw)

URI: es:OWLClass_489000

type: owl:Class

Namen

Climbing structure (building)

Klimconstructie (gebouw)

Commentaar

A Climbing structure is a height bridging connection structure intended for climbing.

Een klimconstructie is een hoogte overbruggende verbindingsconstructie bedoeld voor klimmen.

Supertypen

▲ Verbindingsconstructie (gebouw(ruimte))

Eigenschappen

     heeft aggregatietoestand: Klimmen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik