Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Prestatie
▷ Thermische isolatie
Beschrijving

Concept: Thermische isolatie

URI: es:OWLClass_490000

type: owl:Class

Namen

Thermal insulation

Thermische isolatie

Commentaar

Thermal insulation is the performance of a thermal barrier function.

Thermische isolatie is de prestatie van een thermische weringsfunctie.

Supertypen

▲ Prestatie

Eigenschappen

     prestatie van: Thermische isolatie

     [prestatie van: Functie]

Gebruik

     Afsluitfunctie

     Thermische isolatie