Beschrijving

Concept: Beveiligingsfunctie

URI: es:OWLClass_498000

type: owl:Class

Namen

Protection function

Beveiligingsfunctie

Commentaar

Protection is protecting from danger.

Beveiligen is beveiligen tegen gevaar.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Balustrade (gebouwruimte)

     Beveiligingsconstructie

     Beveiligingsconstructie (gebouw)

     Beveiligingssysteem

     Bewakingssysteem (gebouwruimte)

     Brandbestrijdingssysteem (gebouwruimte)

     Brandwerende constructie

     Elektriciteitsafvoersysteem (gebouwruimte)

     Leuning (gebouwruimte)

     Overstromingbeveiligingssysteem (gebouwruimte)

     Toegangscontrolesysteem (gebouwruimte)