Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Systeem
▷ Wiskundig systeem
    ▼ Geometrie (4)
Beschrijving

Concept: Wiskundig systeem

URI: es:OWLClass_500000

type: owl:Class

Namen

Mathematical system

Wiskundig systeem

Commentaar

A Mathematical system is a system built upon mathematical statements.

Een Wiskundig systeem is een systeem dat is opgebouwd uit wiskundige beweringen.

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskunde

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

Gebruik