Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Trap (gebouw)

URI: es:OWLClass_501000

type: owl:Class

Namen

Stairs (building)

Trap (gebouw)

Commentaar

Stairs form a climbing structure composed of steps.

Een Trap is een klimconstructie bestaande uit treden.

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Stairs

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trap_%28gebouw%29

Supertypen

▲ Klimconstructie (gebouw)

Eigenschappen

     [heeft aggregatietoestand: Klimmen]

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie]

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik