Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Deurbedieningssysteem
▷ Deurbedieningssysteem (handmatig)
Beschrijving

Concept: Deurbedieningssysteem (handmatig)

URI: es:OWLClass_503000

type: owl:Class

Namen

Door operating system (manual)

Deurbedieningssysteem (handmatig)

Commentaar

A Door operating system (manual) is a door operating system with manually operated doors.

Een Deurbedieningssysteem (handmatig) is deurbedieningssysteem met handmatig bediende deuren.

Supertypen

▲ Deurbedieningssysteem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Bedieningsfunctie]

     [heeft functie: Deurbedieningsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [heeft element: Deurbedieningselement]

     [element van: Deur]

Gebruik