Beschrijving

Concept: Kluisdeur

URI: es:OWLClass_504000

type: owl:Class

Namen

Safe door

Kluisdeur

Supertypen

▲ Binnendeur (gebouw)

▲ Deur (personendoorgang)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

     [element van: Bouwconstructie]

Gebruik