Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Geluidsinstallatie

URI: es:OWLClass_524000

type: owl:Class

Namen

Public address system

Geluidsinstallatie

Commentaar

A Public address system is a system for electronic amplifying and broadcasting speech and music.

Een Geluidsinstallatie is een systeem voor het elektronisch versterken en uitzenden van spraak en muziek.

Supertypen

▲ Elektronisch communicatiesysteem

Eigenschappen

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Communicatiefunctie]

     [heeft element: Element]

Gebruik