Beschrijving

Concept: Weringsfunctie

URI: es:OWLClass_528000

type: owl:Class

Namen

Barrier function

Weringsfunctie

Commentaar

A Barrier is the capability of resisting loads.

Wering is het vermogen tot het weerstaan van belastingen.

Supertypen

▲ Functie

Eigenschappen

Gebruik

     Gebouw

     Scheidingsfunctie