Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Balustrade (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_531000

type: owl:Class

Namen

Railing (building space)

Balustrade (gebouwruimte)

Commentaar

A Railing is a safety structure alongside the edges of floors, roofs, stairs and ramps, protecting against falling into the deep.

Een Balustrade is een veiligheidsconstructie langs de randen van vloeren, daken, trappen en hellingen, die beveiligt tegen naar beneden vallen.

Supertypen

▲ Beveiligingsconstructie (gebouw)

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [resultaat van: Productiesysteem]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Valbeveiligingsfunctie

     [heeft functie: Constructieve functie]

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik