Beschrijving

Concept: Ruimteverbindingssysteem

URI: es:OWLClass_537000

type: owl:Class

Namen

Space connection system

Ruimteverbindingssysteem

Commentaar

A Space connection system is a system with a space connection function.

Een Ruimteverbindingssysteem is een systeem met een ruimteverbindingsfunctie.

Supertypen

▲ Systeem

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     heeft functie: Ruimteverbindingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik