Zoeken
Hiërarchie
start
▲ Beveiligingssysteem
▲ Ruimte-element (gebouwruimte)
▷ Brandbestrijdingssysteem (gebouwruimte)
Beschrijving

Concept: Brandbestrijdingssysteem (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_545000

type: owl:Class

Namen

Fire fighting system (building space)

Brandbestrijdingssysteem (gebouwruimte)

Commentaar

A Fire fighting system is a system with a fire fighting function.

Een Brandbestrijdingssysteem is een systeem met een brandbestrijdingsfunctie.

Supertypen

▲ Beveiligingssysteem

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

Eigenschappen

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Beveiligingsfunctie]

     heeft functie: Brandbestrijdingsfunctie

     [heeft element: Element]

Gebruik