Beschrijving

Concept: Grensvlak (gebouwruimte)

URI: es:OWLClass_559000

type: owl:Class

Namen

Boundary plane (building space)

Grensvlak (gebouwruimte)

Commentaar

A Boundary plane building space is a space boundary plane of a building space.

Een Grensvlak gebouwruimte is een ruimtebegrenzingsvlak van een gebouwruimte.

Supertypen

▲ Gebouwelement

▲ Ruimte-element (gebouwruimte)

▲ Ruimtebegrenzingsvlak

Eigenschappen

     [resultaat van: Bouwproces]

     [heeft geometrie: Geometrie]

     [begrenst: Begrensde ruimte]

     [heeft locatie: Locatie]

     [heeft activiteit: Activiteit]

     [heeft functie: Functie]

     [heeft functie: Ruimtebegrenzingsfunctie]

     [heeft element: Element]

     [element van: Gebouw]

Gebruik

     Gebouwruimte